«กิจกรรม 5 ส + 3»
รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2558
      •  รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2558
             อัพเมื่อ 19/05/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 7.25 mb ดาวน์โหลด      
      •  ประกาศกำหนดพื้นที่สำหรับการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2558
             อัพเมื่อ 02/02/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 20.7 mb ดาวน์โหลด      
      •  แผนการดำเนินงานการบริหารกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปี
             อัพเมื่อ 07/01/58 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.41 mb ดาวน์โหลด      
      •  (ตัวอย่าง) แผนพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 5 ส + 3 / (ตัวอย่าง) รายงานการประเมินตนเองกิจกรรม 5 ส + 3
             อัพเมื่อ 07/01/58 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 5.65 mb ดาวน์โหลด      
      •  ฟอร์มตรววจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3
             อัพเมื่อ 07/01/58 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.72 mb ดาวน์โหลด      
      •    คู่มือกิจกรรม 5 ส + 3
             อัพเมื่อ 07/01/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 8.21 mb ดาวน์โหลด      
 

 
รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2557
      •  รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2557
             อัพเมื่อ 09/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 8.21mb ดาวน์โหลด      
รายงานการประชุมกิจกรรม 5 ส + 3
      •  รายงานการประชุม 5 ส ครั้งที่ 3/2557
             อัพเมื่อ 09/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.54 mb ดาวน์โหลด ประชุมวันที่ 22 พ.ค. 2557    
      •  รายงานการประชุม 5 ส ครั้งที่ 2/2557
             อัพเมื่อ 09/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.35 mb ดาวน์โหลด ประชุมวันที่ 12 มี.ค. 2557    
      •  รายงานการประชุม 5 ส ครั้งที่ 1/2557
             อัพเมื่อ 27/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.93 mb ดาวน์โหลด ประชุมวันที่ 30 ม.ค. 2557    
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส + 3
      •  คำสั่งขอยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2557
             อัพเมื่อ 27/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.96 mb ดาวน์โหลด ประชุมวันที่ 30 ม.ค. 2557    
 

 
รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2556
      •  รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2556
             อัพเมื่อ 27/05/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 61.5 mb ดาวน์โหลด      
รายงานการประชุมกิจกรรม 5 ส + 3
      •  รายงานการประชุม 5 ส ครั้งที่ 2/2556
             อัพเมื่อ 27/05/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.13 mb ดาวน์โหลด ประชุมวันที่ 20 ก.พ. 2556    
      •  รายงานการประชุม 5 ส ครั้งที่ 1/2556
             อัพเมื่อ 27/05/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.93 mb ดาวน์โหลด ประชุมวันที่ 16 ม.ค. 2556    
             << เพิ่มเติม >> ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.59 mb ดาวน์โหลด ประชุมวันที่ 16 ม.ค. 2556    
 
 

 
รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2555
      •  รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2555
             อัพเมื่อ 20/08/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.43 mb ดาวน์โหลด      
คู่มือมาตรฐาน 5 ส + 3
      •    คู่มือกิจกรรม 5 ส + 3
             อัพเมื่อ 16/05/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 6.68 mb ดาวน์โหลด      
      •  ฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3
             อัพเมื่อ 16/05/55 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.61 mb ดาวน์โหลด      
      •  รายงานการประเมินตนเอง กิจกรรม 5 ส + 3
             อัพเมื่อ 16/05/55 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.14 mb ดาวน์โหลด