«จดหมายข่าวการประกันคุณภาพการศึกษา»
 
จดหมายข่าวงานประกันคุณภาพการศึกษา   จุลสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
จดหมายข่าว ปี 2558   จุลสาร ฉบับปี 2558
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  
ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2558  
 
แบบสอบถาม ประเภทไฟล์ PDF ดาวน์โหลด   แบบสอบถาม ประเภทไฟล์ PDF ดาวน์โหลด
ตอบออนไลน์ ขนาดไฟล์ 2.94 MB อัพไฟล์ขึ้นเมื่อ 20 พ.ค. 58   ปิดตอบออนไลน์ ขนาดไฟล์ 6.61 MB อัพไฟล์ขึ้นเมื่อ 15 ม.ค. 58