«มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)»
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ปี พ.ศ. 2558
      •   แบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 18/05/58 ประเภทไฟล์ VISIO ขนาดไฟล์ mb ดาวน์โหลด    
             อัพเมื่อ 15/05/58 ประเภทไฟล์ WORD ขนาดไฟล์ mb ดาวน์โหลด
      •   แบบตอบรับ การลงพื้นที่ให้ความรู้มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 23/03/58 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ mb ดาวน์โหลด      
      •   ฟอร์มการทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 23/01/58 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.33 mb ดาวน์โหลด      
      •   ตัวอย่างการเขียนโดยใช้โปรแกรม visio
             อัพเมื่อ 23/01/58 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.28 mb ดาวน์โหลด      
 

 
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ปี พ.ศ. 2557
      •   แบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 31/10/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.54 mb ดาวน์โหลด      
      •   กำหนดการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 17/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.82 mb ดาวน์โหลด      
      •   แผนการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 17/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.37 mb ดาวน์โหลด      
      •   คู่มือการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 12/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.67 mb ดาวน์โหลด      
ข้อมูลในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน(SOP) (เอกสารตรวจวันที่ 8 - 11 เมษายน 2557)
      •   กลุ่มที่ 1
             อัพเมื่อ 06/03/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 32.1 mb ดาวน์โหลด      
      •   กลุ่มที่ 2
             อัพเมื่อ 06/03/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 43.9 mb ดาวน์โหลด      
      •   กลุ่มที่ 3
             อัพเมื่อ 06/03/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 47.5 mb ดาวน์โหลด      
      •   กลุ่มที่ 4
             อัพเมื่อ 06/03/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 63.6 mb ดาวน์โหลด      
      •   กลุ่มที่ 5
             อัพเมื่อ 06/03/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 33.8 mb ดาวน์โหลด      
      •   กลุ่มที่ 6
             อัพเมื่อ 06/03/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 139 mb ดาวน์โหลด      
      •   กลุ่มที่ 7
             อัพเมื่อ 06/03/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 18.4 mb ดาวน์โหลด      
      •   รายชื่อคณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP )
             อัพเมื่อ 06/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.68 mb ดาวน์โหลด      
      •   เอกสารอบรม มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 03/03/57 ประเภทไฟล์ PPT ขนาดไฟล์ 4.63 mb ดาวน์โหลด      
 

 
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ปี พ.ศ. 2556
      •   ฟอร์มการทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
             อัพเมื่อ 04/03/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.13 mb ดาวน์โหลด